Julkaisu: Digimarkkinoinnin osaamisella uudenlaisia mahdollisuuksia pk-yrityksille

Lotta Toivosen ja Joanna Vihtosen kirjoittama artikkeli tarkastelee digimarkkinoinnin hyödyntämisen tilannetta tällä hetkellä suomalaisten pk-yritysten keskuudessa sekä tuo esiin digimarkkinoinnin hyötyjä ja mahdollisuuksia pk-yrityksille. Lisäksi artikkelissa valotetaan #Digitie- ja VENLA-hankkeiden kevään 2019 toimenpiteitä ja jatkosuunnitelmia.

Smart Business Annual Review 2019
Ulla Kotonen & Niina Sallinen (toim.)
2019 Smart Business Annual Review
Lahden ammattikorkeakoulun julkaisusarja, osa 53

Kuluttajakäyttäytyminen muuttaa
markkinointia

Digitalisaation seurauksena kuluttajakäyttäytyminen on muuttunut merkittävästi. Internetyhteydellä varustetut älylaitteet ovat tuoneet kuluttajille valtavan määrän tietoa helposti saataville, ja mahdollistaneet tuotteiden ja palvelujen vertailun missä ja milloin tahansa. Pienetkään yritykset eivät voi poissulkea tosiasiaa, että kuluttajat viettävät yhä enemmän aikaa verkossa ja etsivät tietoa sieltä. Verkkonäkyvyydestä on näin ollen tullut miltei välttämättömyys jokaiselle yritykselle. Valitettavasti suomalaisten pk-yritysten osaaminen digitaaliseen markkinointiin liittyen ei ole kuitenkaan kehittynyt vielä riittävästi mahdollisuuksien hyödyntämiseen.

Lue koko artikkeli osoitteessa: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/263443/LAMK_2019_53.pdf s. 46