Taskukoulu pääsi etätestaukseen, ja nyt se saa lisää visuaalisuutta

VENLA-hankkeessa kehitetty Digiliiketoiminnan Taskukoulu on hyödyllinen ja luotettava, mutta vielä vähän koulumainen. Tuleva sovellus kaipaa myös lisää visuaalisia elementtejä.

Tätä mieltä olivat ne seitsemän naisyrittäjää, jotka huhtikuussa pääsivät testaamaan vielä kehittyvää sovellusta. Koronatilanteen vuosi etätestaukseen siirryttiin suunniteltua aiemmin; toisaalta juuri etäkäyttöön Taskukoulu on alun perinkin tarkoitettu.

Etätestauksessa naisyrittäjiä pyydettiin hakemaan vastauksia käytännön kysymyksiin: Miten yritykseni pääsisi Googlen hakutuloksissa ensimmäiselle sivulle? Millaisia kuvia saan käyttää verkkosivuilla? Haluaisin perustaa verkkokaupan. Miten aloitan? Miten kohdennan mainoksen? Mistä näen, mitä hyötyä verkkosivuista ja Facebookista on yritykselleni?

Suurin osa testaajista arvioi omat tietonsa ja taitonsa digimarkkinoinnissa ”kohtalaisiksi”. Vastausten löytäminen vaati kuitenkin työtä:

” Ei ihan helposti löytynyt. Vaati arvailua, mistä osiosta pitäisi etsiä.”

”Voisi olla vielä käytännön ohjeita enemmän kaikista aiheista, esimerkiksi, että miten tuo hakukoneoptimointi käytännössä tehdään.”

Testaajia pyydettiin arvioimaan Taskukoulun sisältöä janalla, jossa ominaisuuksilla oli kaksi ääripäätä. Yrittäjien mielestä Taskukoulu on hyödyllinen, luotettava ja kiinnostava, mutta myös paikoin tylsä. Helppokäyttöisyys ja vaikeakäyttöisyys saivat molemmat yhtä paljon kannatusta.

Lisäksi testaajia kehotettiin valitsemaan listasta adjektiiveja, jotka kuvaavat Taskukoulun käytettävyyttä. Ehdottomasti eniten kannatusta sai ”asiantunteva”, jonka valitsi 71 prosenttia vastaajista. Kärkeen ylsivät myös ”opettava” (57%) ja ”koulumainen” (43%). Tätä tukivat myös vapaat kommentit:

”Kaipaisin lisää visuaalisuutta, että olisi houkuttelevampi. Pääsisältönä on markkinointi, niin sovelluksenkin pitäisi olla markkinointihenkinen…Nyt on vielä hyvin asiapitoinen.”

Visuaalisuuden vuoro

Juuri visuaalisuuden ja toiminnallisuuden lisääminen onkin Taskukoulun seuraava vaihe. Monia etätestauksessa toivottuja asioita, kuten keskustelufoorumia ja tehtävistä palkitsemista ollaan paraikaa suunnittelemassa; sovellukseen ne saadaan viimeistään syksyllä. Myös sisältöä yhtenäistetään testaajien huomioiden pohjalta.

Huhtikuussa toteutettu testaus oli järjestyksessään toinen Taskukoulun lyhyen kehitystyön aikana. Testauksista saatu arvokas palaute vie Taskukoulua koko ajan konkreettisempaan ja käytännöllisempään suuntaan – tavoite on, että ensi keväänä sovellusta pääsee käyttämään omana toiminnallisena kokonaisuutenaan.

Taskukoulu on vielä kehitteillä, mutta jo jatkuvasti avoinna. Siihen voi käydä tutustumassa, kun näpyttelee älypuhelimeen osoitteen https://tinyurl.com/venlavalmennus

Taskukoulun tarkoitus on tarjota naisyrittäjille apuja digiliiketoiminnan kehittämiseen: sisällöntuotantoon, verkkokauppaan ja somesuunnitteluun. Mukana on myös tehtäviä ja yrittäjien vertaistukena toimiva keskustelufoorumi. Sovelluskauppaan Taskukoulu tulee ensi syksyn aikana.

Heli Kamaja

Kuva: Taskukoulun somesuunnitelma-osio alkaa opastusvideolla.