Työpajassa kehitettiin Taskukoulua

Millainen olisi juuri naisyrittäjille sopiva Digiliiketoiminnan Taskukoulu? Mitä sisältöjä sovelluksessa pitäisi olla? Näihin kysymyksiin etsittiin vastauksia naisyrittäjien Digimarkkinoinnin työpajassa, joka järjestettiin 5.2. Lahden ammattikorkeakoulun uudella kampuksella. Työpajassa tutkittiin jo olemassa olevia digimarkkinoinnin oppimissovelluksia ja todettiin, että suomenkieliselle oppimissovellukselle olisi tarvetta. Sisällöistä esiin nousivat etenkin tarve saada tietoa siitä, miten markkinointia voidaan kohdentaa juuri oikealle kohderyhmälle. Seuraavan kerran naisyrittäjät tapaavat huhtikuussa, jolloin testattavana on jo Digiliiketoiminnan Taskukoulun ensimmäinen versio.

Yrittäjät Piia Leinonen (vas) ja Ulla Tenho pohtivat yhdessä opiskelija Jonna Niinimäen kanssa osaamistarpeita.