Valmennus

VENLA – valmennus yrityksesi parhaaksi

VENLA-valmennus tarjoaa yrittäjänaisille mahdollisuuden kehittää omaa liiketoimintaansa.  Valmennuksessa tutustutaan yleisesti liiketoiminnan kehittämistä tukeviin aihealueisiin, jonka jälkeen lähdetään suunnittelemaan oman yrityksesi kehittämisen matkaa yhdessä omavalmentajan kanssa.

VENLA-valmennus toteutetaan joustavasti verkossa, ajasta ja paikasta riippumatta. Verkossa toimimisen tueksi järjestetään erilaisia verkostoitumistilaisuuksia sekä henkilökohtaisia sparrauksia. 

 

Ketterän koulutuskokonaisuuden viisi valmennusteemaa:

1) Yrityksen small data

Small data on liiketoiminnassa syntyvää merkityksellistä tietoa, joka on helposti saatavilla. Small datan tunnistaminen on tärkeää, jotta yritys voi tehostaa toimintamallejaan myynnin, markkinoinnin sekä varsinaisen liiketoiminnan osalta.

2) Palvelumuotoilu

Palvelumuotoilun menetelmillä voidaan kehittää yrityksen palvelutarjoomaa niin, että yritys pystyy luomaan vähemmillä resursseilla entistä asiakaslähtöisempiä palveluita.

3) Markkinointi

Markkinoinnin tärkeimpänä tehtävänä on saada kohdennettua oikeanlainen sisältö oikea-aikaisesti oikealle kohderyhmälle. Organisaation markkinoinnin onnistumiseen vaikuttavat monet tekijät, kuten brändi, ajankohtaiset ilmiöt sekä sisällöntuotannon onnistuminen.

4) Myynti

Asiakaslähtöinen myyntityön tavoitteena on löytää yhdessä asiakkaan kanssa toimiva ratkaisu asiakkaan tarpeisiin. Lopputulemana on tyytyväinen asiakas ja pitkäkestoinen molempia osapuolia hyödyntävä ja kannattava asiakassuhde. Yrityksen palvelukulttuurilla voidaan tukea asiakaslähtöistä myyntityötä.

5) Kansainvälistyminen

Kansainvälistyminen avaa uusia kasvun mahdollisuuksia. Liiketoiminnan laajentaminen uusille kansainvälisille markkinoille vaatii kasvuhalua sekä riittäviä valmiuksia ja resursseja. Kansainvälistymisstrategiaa laadittaessa on tärkeää määritellä yrityksen tavoitteet, arvolupaus, kohdemarkkinat ja kohdeasiakkaat.

 

Valmennus toteutetaan pääasiassa verkossa, mutta se sisältää myös omavalmentajan tuen. Valmennuksen tehtävät kytkeytyvät vahvasti yrittäjän omaan työhön.

VENLA-valmennus on käynnistynyt huhtikuussa 2019, mutta mukaan otetaan uusia osallistujia myös syksyllä 2019.

Hinta 100 € / yritys. Hinta sisältää de minimis -tukea 700 €.

 

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Projektipäällikkö Marjo Vaalgamaa
VENLA – koulutusta verkossa ja langattomasti -­hanke
Hämeen ammattikorkeakoulu
puh. 050 574 5156
marjo.vaalgamaa@hamk.fi