Yrittäjät osallistuivat VENLA-työpajaan teemalla merkityksellinen tieto (small data)

Osa VENLA-valmennuksen pilottiryhmästä kokoontui eilen HAMK:ssa merkityksellisen tiedon (small data) työpajaan omien ratkaistavien haasteiden merkeissä. Valmentajat sparrasivat yrittäjiä hakeamaan dataa/tietoa heidän haasteisiinsa, jonka avulla pystytään paremmin analysoimaan tilannetta ja tekemään siitä johtopäätöksiä. Työskentely jatkuu verkossa ja omavalmentajan tuella. Valmennukseen otetaan lisää osallistujia jälleen syksyllä.